HDBC-postgresql v2.3.2.6 Release Notes

    • 🛠 Fix postgresql header name collision